1 Brieven | Doopsgezind.nl
> coronavirus > brieven

Brieven

Aan de kerkenraden en geestelijk werkers van de Doopsgezinde Gemeenten in Nederland

Amsterdam, 20 juni 2020
Betreft: update rond de Corona maatregelen. 

Waarde zusters en broeders,

Nu het lijkt dat het hoogtepunt van de coronabesmettingen in Nederland over het hoogtepunt heen is, worden de strenge maatregelen voorzichtig losgelaten. Het heeft lang geduurd en voor sommigen veel te lang. Het kan niet snel genoeg voor velen. De hele dag worden we overspoeld met nieuws, al dan niet op feiten berustend. Vaak gevoed door hoop dat het allemaal meevalt, soms gevoed uit wantrouwen tegen alles wat de overheid doet en het RIVM adviseert. Berichten in de media worden al heel gauw feiten. 
Het grootste probleem is dat we zo weinig echt weten over de karakteristieken van dit virus dat we zelfs misschien achteraf niet echt zullen weten wat de juiste keuzes waren, wat overdreven was en wat onvoldoende. We zullen moeten blijven afgaan op wat deskundigen ons zeggen, terwijl ook die vaak aangeven het niet precies te weten. En daarbij moeten we onze eigen afwegingen maken naar onze specifieke omstandigheden. Voorzichtigheid blijft daarbij geboden want het gaat om mensen. 

Lees de hele brief en klik hier.