1 Coronavirus | Doopsgezind.nl
> coronavirus

Het Coronavirus

 
 

Nog geen kerkdiensten

Tekst: Henk Stenvers
Fotografie: Rimke van der Veer

De ADS heeft naar aanleiding van de versoepelingen in de maatregelen ter bestrijding van de besmetting met COVID-19 een brief geschreven aan de gemeenten. Daarin wordt geadviseerd om in elk geval tot 1 juli geen diensten te houden.

Dit is de brief: 

De meeste van onze leden behoren alleen al gezien de leeftijd tot een risicogroep. Het bezoeken van een dienst brengt niet alleen tijdens de dienst risico's met zich mee, maar zeker ook het reizen van huis naar de kerk.

Er worden door veel gemeenten diensten via internet aangeboden. Veel kerkgebouwen en gemeenten zijn nog niet voorbereid op diensten die volgens het protocol kunnen verlopen. Het gebruikersplan zoals dat genoemd staat in het rondgestuurde protocol moet klaar zijn voordat er van enige bijeenkomst sprake kan zijn.

Dan is er nog de gemeentezang. Er wordt nog onderzocht in hoeverre zingen effect heeft op de mogelijke verspreiding van virusdeeltjes. Vooralsnog wordt aangenomen dat zingen de druppeltjes verder draagt en het besmettingsrisico dus groter is. Dus gemeentezang is maar beperkt mogelijk.

Het koffiedrinken heeft als probleem dat mensen door elkaar gaan lopen en dat maakt het moeilijk de 1,5 meter afstand te handhaven. En virusoverdracht kan bovendien plaatsvinden via kopjes etc. Dus het koffiedrinken wordt ten zeerste afgeraden.

Samengevat: 
1. Het CIO adviseert de fysieke aanwezigheid bij samenkomsten nog zoveel mogelijk te beperken en diensten digitaal te laten plaatsvinden. 
2. De leeftijd van onze leden is gemiddeld erg hoog. 
3. Gemeentezang is mogelijk risico-verhogend. 
4. Koffiedrinken wordt ten zeerste afgeraden.
5. Kerkgebouwen zijn veelal nog niet ingericht op 1,5 meter afstand en de gebruiksplannen zijn nog in ontwikkeling. 
6. Veel gemeenten bieden internetvieringen aan.

Deze overwegingen leiden tot ons advies aan de doopsgezinde gemeenten om in elk geval tot 1 juli geen kerkdiensten of andere bijeenkomsten te organiseren. En de tijd tot 1 juli te gebruiken om het gebruiksplan op te stellen en het kerkgebouw in orde te maken.  

Ik realiseer me dat er door velen naar wordt gesnakt om diensten en andere samenkomsten weer op te starten, maar terughoudendheid is heel belangrijk. Het zou heel vervelend zijn als via door ons gehouden kerkdiensten mensen uit de risicogroep besmet zouden raken.

Het was de minister van Volksgezondheid die zei: 'Het Woord moeten we verspreiden maar het virus niet!'